Search

Om meg

Jeg er en erfaren grafisk designer, med en master i Kunst og kulturledelse fra Universitat Internacional de Catalunya, Barcelona. Min designerfaring er mangfoldig, og jeg har blant annet utformet utstillinger, visuelle profiler og nettsider både til offentlige institusjoner, privat næringsliv og privatpersoner. Øvrig arbeidserfaring innebærer et galleri i Barcelona, et stort nasjonalt prosjekt initiert av Nynorsk kultursentrum – Språkåret 2013, undervisning på Høgskolen i Volda ved avdeling for Mediefag og avdeling for Kulturfag, og sensoroppdrag.

Samarbeidspartnere

Jeg har et bredt nettverk innen kreative næringer, og kan lage både små og større team, alt etter hvilke oppdrag jeg har.

Kontakt

E-post: jannicke@velsvikdesign.no

Mobil: +47 97 51 79 53

CV– utdanning

MA i Arts & Cultural Management, Universitat Internacional de Catalunya

Bachelor i Visuell kommunikasjon, Universitetet i Sørøst-Norge

Bachelor i Kultur og ledelse, BI Oslo

Fullstendig CV på LinkedIn